Doradztwo, pośrednictwo

Doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości to połączenie dwóch funkcji : z jednej strony oznacza to bycie prawdziwym ekspertem, doskonałym znawcą przedmiotu, z drugiej zaś strony to bycie zausznikiem, powiernikiem inwestora.

Stawanie się znawcą rynku to długi proces obserwacji zjawisk rynkowych, ich powtarzalności, wreszcie analiza trendów i przewidywanie zachowań sinusoidalnych (bessy i hossy).

Nie da się przewidywać w dłuższej perspektywie zachowań rynku nieruchomości bez regularnie prowadzonych analiz rynkowych dla różnego rodzaju rynków nieruchomości (np. grunty inwestycyjne w Podgórzu i Nowej Hucie, lokale handlowe we Śródmieściu, grunty pod inwestycje deweloperskie domów jednorodzinnych w powiecie krakowskim).

Działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomości

Działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomości na zlecenie Klienta – to wyszukiwanie nieruchomości spełniających jego oczekiwania w oparciu o możliwości rynku w danym momencie czasu. Pośrednik powinien być powiernikiem inwestora, jego zausznikiem – ale jednocześnie obiektywnym znawcą procesów rynkowych. Znajomość tych procesów wynika z postawy stałej obserwacji zjawisk i analizowania rynku.

Firma Wycena i Obsługa Nieruchomości pełni tą podwójną rolę – posiadając nadane w 2001 roku przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa uprawnienia pośrednika na rynku nieruchomości, jest jednocześnie stałym analitykiem tego rynku. Pełni więc rzeczywiście rolę Doradcy rynku nieruchomości.

Specjalista od wyceny nieruchomości zabytowych

Jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów wyceny nieruchomości zabytkowych.

Poniżej pokazano ponad 70 tematów wycen i analiz dotyczących nieruchomości zabytkowych wykonanych w okresie ostatnich 15 lat w układzie chronologicznym.

Zobacz wyceny