Maria Bogdani

Rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe nr 139, ponad 25 lat doświadczenia na rynku nieruchomości. Specjalizuje się w skomplikowanych sprawach związanych z tematyką nieruchomości, wyceną ich wartości rynkowej oraz wyceną rozmaitych praw do nieruchomości – w szczególności: nieruchomości zabytkowe,  mienie zabużańskie, nieruchomości komercyjne – biurowce i hotele oraz nieruchomości gruntowe – grunty deweloperskie i inwestycyjne dla celów:

 • kupna – sprzedaży,
 • jako podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych – w tym analizy rozwiązań alternatywnych,
 • dokumentacji finansowej przy aportach nieruchomości do spółek,
 • wartości dla zabezpieczenia wierzytelności kredytowych,
 • odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 • odszkodowania z tytułu decyzji planistycznych (renta planistyczna),
 • opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
 • racjonalnego podziału majątku osób fizycznych lub prawnych,
 • wyznaczenia czynszu dzierżawnego,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • wydzielenia z nieruchomości części o różnym stopniu amortyzacji.

Wykształcenie

 • mgr inż. budownictwa lądowego, Politechnika Krakowska, wydział Budownictwa
 • mgr historii sztuki, Uniwersytet Jagielloński, wydział Filozoficzno- Historyczny
 • studia podyplomowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego

Uprawnienia

 • rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia nr 139 z 1992 r. nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami – licencja nr 1758 z 2001 r. nadana przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • REV - Recognised European Valuer – europejski tytuł uznania zawodowego od 2008
 • biegła Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie szacowania nieruchomości

Stypendia
zagraniczne

 • British Council – University of Reading UK, College of Estate Management 1998
 • Batory Foundation – Oxford University UK, Corpus Christi College 1997
 • “Europa Nostra – Heritage Estates Management Program: London, York, Edinburgh UK , 1994

Działalność zawodowa
i dydaktyczna

 • 2001 - 2007 CitiBank Handlowy S.A. - Manager d/s Zabezpieczeń kredytowych dla terenu Polski Południowej - nieruchomości, maszyny i linie technologiczne Firm - Klientów Banku
 • 1999 -2000 USAID (US Agency for International Development) - Manager Programu Land Development w ramach LGPP (Local Government Partnership Programme)
 • wykładowca Studiów Podyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w zakresie inwestowania i wyceny nieruchomości zabytkowych oraz renty planistycznej – od 2001
 • współorganizatorka ogólnopolskich Konferencji WAZA wyceny nieruchomości zabytkowych - od 1997
 • członek Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – od 2010
 • członek Komisji Opiniującej przy Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych – od 2012
 • współautorka założeń do standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych - Standard V.3 „Wycena Nieruchomości Zabytkowych”
 • autorka szeregu artykułów w pismach branżowych oraz wystąpień na konferencjach poświęconych inwestowaniui wycenie nieruchomości
 • współautorka z prof. Zbigniewem K. Zuziakiem publikacji „Współpraca gminy z deweloperami”, wyd. LGPP, Warszawa 2000

Certyfikaty i dyplomy

Specjalista od wyceny nieruchomości zabytowych

Jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów wyceny nieruchomości zabytkowych.

Poniżej pokazano ponad 70 tematów wycen i analiz dotyczących nieruchomości zabytkowych wykonanych w okresie ostatnich 15 lat w układzie chronologicznym.

Zobacz wyceny