Wycena innych nieruchomości

Oprócz wyceny nieruchomości zabytkowych i mienia zabużańskiego, specjalizujemy się w kilku typach zagadnień dotyczących wyceny nieruchomości. Lubimy sprawy, które wydają  się proste na pierwszy rzut oka, a takimi nie są w istocie oraz sprawy skomplikowane, które daje się uprościć:

Grunty inwestycyjne i deweloperskie

 • oszacowanie wartości rynkowej dla różnych celów (kredyt, aport, kupno-sprzedaż)
 • wartość indywidualna związana z konkretnym projektem i sposobem zainwestowania
 • optymalizacja zainwestowania związana z maksymalną wartością nieruchomości po zrealizowaniu inwestycji oraz analiza wariantów alternatywnych
 • wartość gruntów przejętych pod drogi publiczne dla celu wypłaty odszkodowania
 • utrata lub wzrost wartości gruntów związane z ich przeznaczeniem w nowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • aktualizacja opłat związanych z użytkowaniem wieczystym gruntów

Zabudowane nieruchomości komercyjne

 • wycena nieruchomości hotelowych - pojedynczych budynków hotelowych oraz obiektów należących do sieci hotelowych m.in. Best Western i RT Hotels, doświadczenie na bazie kilkudziesięciu wycen hoteli 3*, 4* i 5* w tym hoteli sieciowych w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Zakopanem oraz hoteli w obiektach zabytkowych o różnym standardzie i w różnych lokalizacjach
 • wycena nieruchomości biurowych – doświadczenie kilkudziesięciu wycen w podejściu dochodowym, m.in. wyceny zespołu biurowców Kraków Business Park (powierzchnia użytkowa biur ponad 62.000 m2)
 • wycena wartości rynkowej obiektów przemysłowych i magazynowych – w podejściu porównawczym i dochodowym
 • szacowanie wartości rynkowej nieruchomości komercyjnych jw. dla różnych celów (kredyt, aport, kupno-sprzedaż)
 • szacowanie wysokości stawek czynszu dzierżawnego związanego z umową najmu lub dzierżawy nieruchomości komercyjnych jw.
 • szacowanie wartości odtworzeniowej nieruchomości jw. do celu ich ubezpieczenia

Zabudowane nieruchomości mieszkaniowo-usługowe

 • wycena wartości kamienic oraz analiza optymalnego sposobu ich zagospodarowania (podział na apartamenty mieszkalne i lokale usługowe, względnie przekształcenie całego obiektu na funkcje komercyjne – biurowe, handlowe, hotelowe i inne; adaptacja poddasza, nadbudowa, zagospodarowanie podwórza etc.)

Komercyjne nieruchomości lokalowe

 • oszacowanie wartości rynkowej dla różnych celów (kredyt, aport, kupno-sprzedaż).

Powyższe zagadnienia wiążą się z optymalnym wykorzystaniem potencjału nieruchomości, to jest poszukiwaniu takiego ich zagospodarowania, które jako realne i zgodne z prawem, jest fizycznie możliwe, finansowo wykonalne i daje najwyższą wartość nieruchomości.

Specjalista od wyceny nieruchomości zabytowych

Jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów wyceny nieruchomości zabytkowych.

Poniżej pokazano ponad 70 tematów wycen i analiz dotyczących nieruchomości zabytkowych wykonanych w okresie ostatnich 15 lat w układzie chronologicznym.

Zobacz wyceny