Wycena zabytku – Majątek ziemski Kaszewice, Słupia gmina Kluki

Prawo własności nieruchomości – majątek ziemski Kaszewice położony  w miejscowości Słupia, gmina Kluki, powiat bełchatowski w województwie łódzkim (wycena razem z mgr arch. Reginą Kozieł Orządała) :

działka o pow.  0,59 ha stanowiąca aleję dojazdową do zespołu pałacowo – parkowego oraz działka o pow.  1,9400 ha  zabudowana  zespołem pałacowo-parkowym wchodzącym w skład majątku ziemskiego Kaszewice. Pałac o pow. użytkowej 729,39 m2.

Wycena obejmowała określenie wartości rynkowej nieruchomości według stanu na datę wywłaszczenia na cele reformy rolnej na mocy dekretu PKWN – 1944 r. w celu ubiegania się o rekompensatę na mocy Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Miast GZm-625-452/13 z 22 lipca 2016r. (grudzień 2017)

powrót