Wycena zabytku – Pałac Kotulińskich – zabytkowy zespół hotelowy pałacowo-parkowy w Czechowicach-Dziedzicach

Pałac Kotulińskich – zabytkowy zespół hotelowy pałacowo-parkowy położony w Czechowicach-Dziedzicach, pow. bielski, woj. śląskie – wpisany do rejestru zabytków, w skład którego wchodzi teren obejmujący działki o łącznej powierzchni  1,4443 ha. Teren zabudowany jest w części północno-zachodniej zespołem pałacowym tj.: budynkiem pałacu, łącznikiem z oficyną mieszkalną oraz oficyną gospodarczą wraz z podjazdem i dziedzińcem honorowym; wzdłuż granicy północnej działka zabudowana jest budynkiem dawnej kręgielni. W części południowo-wschodniej działki znajduje się park o charakterze romantycznego ogrodu z aleją grabową na osi środkowej. Łączna powierzchnia użytkowa zespołu pałacowego wynosi 1738,59 m2, przy czym pow. użytkowa budynku pałacu to 1205,98 m2. Celem opracowania było ustalenie wartości rynkowej praw do wyżej opisanych nieruchomości na zlecenie syndyka – na potrzeby ich sprzedaży w związku z postępowaniem upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłej  spółki właścicielskiej. (listopad 2017)

powrót