Wycena zabytku – Dwór w Brzeznej, gm. Podegrodzie, pow. nowosądecki, woj. małopolskie

Wartość rynkowa nieruchomości gruntowej  o pow. 0,49 ha  zabudowanej Dworem w Brzeznej o pow. użytkowej 679,90 m2wraz z obiektami towarzyszącymi, zlokalizowanymi w Brzeznej, gm. Podegrodzie, pow. nowosądecki w stanie na dzień wyceny – w maju 2019 oraz rynkowa wartość nakładów poniesionych przez dzierżawcęnieruchomości na obiekt zabytkowego dworu, działkę i budynki towarzyszące w okresie od 2009 – do 2019,  jak również wysokość czynszu dzierżawnego w trzech różnych wariantachumowy najmu  oraz wartość przedmiotowej nieruchomości na dzień 31.12.2018 r.  z wyodrębnieniem wartości budynków i budowli dla celów księgowych

maj 2019

powrót