Wycena zabytku – majątek ziemski Grodowice, pow. dobromilski, woj. lwowskie

Wycena mienia zabużańskiego – wartości rynkowej majątku w Grodowicach, pow. dobromilski, woj. Lwowskie, obecnie na Ukrainie  (role, łąki, pastwiska, lasy, grunty budowlane i grunty inne oraz ogrody  – sporządzony zgodnie z wymogami Ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W skład majątku wchodził m.in. –park krajobrazowy wraz z dworem i zabudowaniami gospodarczymi.  Wycena dla celu zaliczenia wartości w/w nieruchomości pozostawionej poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet świadczenia pieniężnego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego,  

styczeń 2019

powrót