Wycena zabytku – Pałac w Rudnikach, gmina Opalenica, woj. Wielkopolskie

Wartość rynkowa neoklasycznego Pałacu w Runikach położonego w zabytkowym parku o pow. 1,6120 ha wraz z prawem własności budynków i budowli tworzących zabudowę nieruchomości, w tym tzw. domu ludowego – dawnego domu kultury. Dodatkowo w ramach ustalenia nakładów na dom ludowy określono jego wartość odtworzeniową.

Wyceniana nieruchomość zwrócona została spadkobiercom przedwojennych właścicieli na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  jako niepodpadająca pod działanie art. 2 ust. 1 lit. e) „Dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej”.

Cel – oszacowanie wartości rynkowej praw do nieruchomości na potrzeby jej ewentualnego zakupu przez Gminę Opalenica oraz na potrzeby rozliczeń pomiędzy Stronami w zakresie nakładów poniesionych na dom ludowy. Wartość nieruchomości określono w podejściu porównawczym na bazie transakcji rynkowych podobnymi zespołami pałacowo-parkowymi głównie z terenu Wielkopolski.

Sierpień 2019.

powrót