Wycena zabytku – Zespół dworsko – parkowy w Tarchalinie, gm. Bojanowo, pow. rawicki, woj. wielkopolskie

Zabytkowy zespół dworsko – parkowy w Tarchalinie na działce o pow. 5,9716 ha stanowił przed II wojną swiatową własność prywatną i zgodnie z uzyskaną przez spadkobierców Decyzją Wojewody Wielkopolskiego „nie podlegał pod działanie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 06 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej”.
Celem zlecenia było ustalenie stanu nieruchomości na wrzesień 1944 r. m.in. na podstawie badania dokumentów w archiwum, a następnie okreśłenie wartości rynkowej zespołu (budynku dworu, oficyny i nasadzeniami parkowymi) w jego stanie na wrzesień 1944 r. – na potrzeby wystąpienia o odszkodowanie za nieuprawnione przejęcie wówczas części dawnego majątku ziemskiego w Tarchalinie na rzecz Skarbu Państwa na bazie przepisów Dekretu PKWN.
Wrzesień 2021

powrót