Wycena zabytku – Zespół Pałacowo-Folwarczno-Parkowy w Lubinicku, gmina Świebodzin, woj. Lubuskie

Wartość rynkowa zabytkowego Zespołu pałacowo-folwarczno-parkowego położonego w Lubinicku, gm. Świebodzin, pow. świebodziński, woj. lubuskie – w tym park krajobrazowy o pow. 13,1157 ha założony w 2-giej połowie XIX w.  W skład zespołu pałacowego wchodzą dwa połaczone ze sobą budynki wpisane do rejestru zabytków :

  • Dwór – późnobarkowy wybudowany około 1800 r.  – o pow. użytkowej  608,80 m2
  • Pałac – neorenesansowy z 1886 r. dobudowany do Dworu – o pow. użytkowej  534,00 m2

oraz szereg budynków dawnego folwarku  o charakterze gospodarczym.

Wartość nieruchomości określono w podejściu porównawczym na bazie transakcji rynkowych podobnymi zespołami pałacowo-parkowymi głównie z terenu woj. lubuskiego i Wielkopolski.

Cel – zabezpieczenie wierzytelności bankowych oraz podjęcie strategicznych decyzji gospodarczych odnoście przyszłych funkcji zespołu.

lipiec  2019

powrót