Wycena zabytku – Zespół pałacowo – parkowy w Wałyczu, gm. Ryńsk, woj. kujawsko-pomorskie

Zabytkowy Zespół pałacowo-parkowy w Wałyczu położony na działce o pow. 2,3578 ha w odległości drogowej ok. 50 km od Torunia. Park krajobrazowy ze starodrzewem i stawem oraz neoklasycystyczny pałac z neobarokowymi szczytami bocznych ramion. Pałac o pow. użytkowej 787,54 m2 powstał z rozbudowy w XIX wieku starszego parterowego dworu z sienią na osi.
Wycena dotyczyła czynszu za bezumowne korzystanie z zabytkowej nieruchomości oraz wielkości szkody w związku ze złą gospodarką nieruchomością i uzyskiwanym w związku z tym niskim czynszem dzierżawnym za okres od 2001 – do 2011 w porównaniu z potencjalnym czynszem możliwym do uzyskania za tą nieruchomość przy założeniu, że byłaby ona w dobrym stanie technicznym.
Listopad 2019

powrót