Wycena zabytku – Zespołu pałacowo – parkowego w Grodźcu, pow. koniński, woj. wielkopolskie

W skład Zespołu pałacowo-parkowego w Grodźcu na działce o pow. 16,12 ha wchodzą barokowy Stary Pałac z XVII w. przebudowywany w XVIII w. i na początku XIX w. i klasycystyczny Nowy Pałac z 1800 r. oraz park krajobrazowy.
Celem opracowania było określenie spadku wartości całej nieruchomości w wyniku pogorszenia się stanu zabytkowych obiektów, z uwagi na brak czynności konserwacyjnych i zabezpieczających za okres 2013 r. – 2019 r.
Spadek wartości rynkowej oszacowano jako różnicę pomiędzy wartością rynkową przedmiotowej nieruchomości w stanie w jakim znajdowała się w 2013 r. oraz wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości w stanie w jakim znajdowała się w 2019 r. przy uwzględnieniu cen aktualnych na dzień wyceny
Styczeń 2022

powrót