Wycena zabytku – Pałac Popielów, Kraków, ul. Św. Jana / róg Św. Marka

Wycena wartości odtworzeniowej zabytkowego Pałacu Popielów – zespołu kamienicy frontowej połączonej z oficyną boczną oraz budynku oficyny tylnej położonych w Krakowie  przy ul. Św. Jana / róg Św. Marka o łącznej pow. całkowitej ponad 2000 m2 z uwzględnieniem specyfiki zabytkowego wyposażenia kamienic na potrzeby ubezpieczenia obiektów (jako suma kosztów wytworzenia części składowych zabudowy, z uwzględnieniem ich stopnia zużycia) – styczeń 2017

powrót