Wycena zabytku – Park wpisany do rejestru zabytków we wsi Storkówko, gm. Stara Dąbrowa, pow. stargardzki

Wycena wartości rynkowej dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej pow. 2,8177 ha z zabytkowym parkiem wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego  pod nr A – 1094, położonych we wsi Storkówko, gm. Stara Dąbrowa, pow. stargardzki wg ich stanu i cen na dzień 21 kwietnia 2008 oraz wg cen aktualnych – na zlecenie Sądu Okręgowego w Szczecinie, wycena przy zastosowaniu podejścia porównawczego z analizą potencjału nieruchomości na datę zakreślonego stanu nieruchomości – kwiecień 2018

powrót