Wycena zabytku – Zespół pałacowo-parkowy w Rabie Wyżnej

Wycena wartości rynkowej zespołu pałacowo-parkowego w Rabie Wyżnej, pow. nowotarski, woj. Małopolskie; w skład zespołu wchodzi pałac z 1902 r. i palmiarnia z pocz. XX w. oraz park krajobrazowy i teren towarzyszący o łącznej pow. 8,60 ha o przeznaczeniu pod koncentrację urządzeń obsługi ruchu turystycznego w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej; wycena dla celu rozliczeń pomiędzy członkami rodziny właścicieli oraz aportu do spółki celowej – luty 2017

powrót