Wycena zabytku – Zespół Pałacowo-parkowy w Wilanowie – Arbiter

Zespół Pałacowo-parkowy w Wilanowie – Arbiter Zespołu Oceniającego przy Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych odnośnie sporu dotyczącego wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych Operatów szacunkowych wartości nieruchomości zabytkowych (spichlerza i budynku gospodarczego) tworzących zaplecze zespołu pałacowo- parkowego w Wilanowie, analiza kontekstu zabytkowego, potencjału miejsca i ewentualnych możliwości inwestycyjnych – lipiec & sierpień 2015

powrót