Analizy rynkowe

Stawanie się znawcą rynku to długi proces obserwacji zjawisk rynkowych, ich powtarzalności, wreszcie analiza trendów i przewidywanie zachowań sinusoidalnych (bessy i hossy).

Nie da się przewidywać w dłuższej perspektywie zachowań rynku nieruchomości bez regularnie prowadzonych analiz rynkowych dla różnego rodzaju rynków nieruchomości (np. grunty inwestycyjne w Podgórzu i Nowej Hucie, lokale handlowe we Śródmieściu, grunty pod inwestycje deweloperskie domów jednorodzinnych w powiecie krakowskim).

 

Firma Wycena i Obsługa Nieruchomości będąc sygnatariuszem programu Walor – systemu gromadzenia danych o rynku nieruchomości, posiada dostęp do zbioru prawie 300.000 transakcji różnego typu nieruchomości (gruntowe, lokalowe i zabudowane), które miały miejsce w Krakowie i na przeważającym obszarze województwa Małopolskiego w okresie ostatnich kilkunastu. Zbiór ten stanowi bazę do przeprowadzania analiz rynku i przewidywania trendów rynkowych.

Do grupy analiz rynkowych należy przeprowadzanie analizy potencjału inwestycyjnego np. wybranej działki / pola inwestycyjnego potrzebnej deweloperom przy podejmowaniu decyzji związanej z zakupem takiej działki.

 

Zazwyczaj analiza wykonywana jest w kilku wariantach przy uwzględnieniu:

 • stanu aktualnego: np. grunt przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
 • stanu po uzyskaniu pozwolenia na budowę
 • stanu po zrealizowaniu inwestycji w standardzie deweloperskim
 • rynkowych kosztów realizacji inwestycji na podstawie analizy:
  • np. rynku gruntów w Bolechowicach na tle rynku gruntów w północnej części gm. Zabierzów (dane z aktów notarialnych),
  • rynku pierwotnego lokali mieszkalnych w deweloperskich budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w gm. Zabierzów (dane z aktów notarialnych & ofert sprzedaży lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym)
  • aktualnych cenników obiektów budowlanych i katalogów domów gotowych.

 

W analizie potencjału inwestycyjnego gruntu uwzględniane są dodatkowo:

 • poziomy kosztów realizacji (od – do)
 • poziomy cen transakcyjnych i jednostkowych podobnych zespołów mieszkalnych (jako domy jednorodzinne i jako lokale mieszkalne w domach jednorodzinnych)
 • całkowity okres sprzedaży podobnych do planowanej inwestycji deweloperskich
 • koszt przygotowania inwestycji
 • poziom zysku (z działką oraz bez działki).

 
Wynikiem analizy jest rekomendacja opłacalności inwestowania w określoną nieruchomość pod kątem zarówno możliwości inwestycyjnych (highest & best use) wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji WZ, jak i poziomu możliwego zysku dewelopera z inwestycji.

 

Specjalista od wyceny nieruchomości zabytowych

Jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów wyceny nieruchomości zabytkowych.

Poniżej pokazano ponad 70 tematów wycen i analiz dotyczących nieruchomości zabytkowych wykonanych w okresie ostatnich 15 lat w układzie chronologicznym.

Zobacz wyceny