Wycena zabytku – Zespół dworsko – parkowy, Ukraina, Suszczyn woj. tarnopolskie

Wycena mienia zabużańskiego – wartości rynkowej zabytkowego zespołu dworsko – parkowego  położonego na Ukrainie w Suszczynie, gm. Łoszniów, pow. trembowelski, woj. tarnopolskie sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w skład majątku wchodził m.in. neoklasycystyczny dwór oraz  park krajobrazowy  – listopad 2016

powrót