Wycena zabytku – ruiny Zamku Tenczyn w Rudnie, gm. Krzeszowice, pow. krakowski, woj. małopolskie

Ruiny Zamku Tenczyn na terenie o pow. 2,4805 ha otoczonym lasami stanowiące pozostałość zamku obronnego wzniesionego w XIV w. przez Andrzeja Toporczyka, przekształconego w 1570 roku przez Jana Tęczyńskiego w rezydencję renesansową, rozbudowaną w XVII w. – stanowią jeden z najcenniejszych przykładów architektury obronnej w województwie krakowskim.

Wycena dotyczyła wartości nieruchomości w dwóch różnych stanach technicznych: stanu w jakim znajdowała się w 2008 roku – czyli przed rozpoczęciem inwestycji zabezpieczenia ruin wg uzyskanego w 2009 r. Pozwolenia na budowę oraz na grudzień 2020 r. – czyli dla Aktualnego Sposobu Użytkowania wynikającego z potencjału nieruchomości po 11 etapach w latach 2010 – 2020 prac związanych z zabezpieczeniem ruin.
Celem wyceny było określenie wartości zabytkowej nieruchomości na potrzeby podjęcia negocjacji w sprawie jej nabycia.
Grudzień 2020

powrót