Wycena zabytku – Zespół Dworsko – Parkowy wraz z Arboretum w Lusławicach, gm. Zakliczyn, pow. tarnowski, woj. małopolskie

Zabytkowy zespół dworsko – parkowy w Lusławicach obejmuje wraz z Arboretum łączny obszar 16,1908 ha i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, w odległości drogowej ok. 30 km od Tarnowa i ok. 80 km od Krakowa. Zabudowę zespołu tworzą budynki zabytkowe: klasycystyczny dwór z początku XIX w., przydworski lamus z XVII w. i mauzoleum Fausta Socyna proj. A. Szyszko – Bohusza oraz budynki współczesne o tradycyjnej historycznej formie: oficyna, okrągła kaplica – sala koncertowa oraz składzik i drewutnia.
O wyjątkowości założenia dworsko-parkowego w Lusławicach decyduje wiele elementów, odnoszących się zarówno do jego wartości artystycznych, jak też historycznych – w szczególności są to silne historyczne związki założenia z arianami, liczne artystyczne ślady wielokrotnych pobytów Jacka Malczewskiego w Lusławicach (w postaci obrazów i rysunków malarza) oraz w ostatnich 40 latach zabytkowy zespół stanowił ukochany dom Krzysztofa i Elżbiety Pendereckich – miejsce muzycznych i kompozytorskich kreacji artystycznych.
Zabytkowy Park krajobrazowy oraz wyjątkowe założenie zieleni jakim jest Arboretum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach „stanowi niezbywalny element dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Polski. Ponad 4 tysiące egzemplarzy i grup łączących w sobie ponad pół tysiąca gatunków należących do ponad 130 rodzajów tworzy nadzwyczajny komponowany układ roślinności odzwierciedlający pasję artysty, twórcy, miłośnika drzew”.
Wycena wartości rynkowej i wartości indywidualnej zabytkowego Zespołu sporządzona była na potrzeby realizacji jego zakupu przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.
Listopad 2020 i Wrzesień 2021

powrót