Wycena zabytku – Zespół zamkowo – dworsko – parkowy w Wieruszycach, gm. Łapanów, pow. bocheński, woj. małopolskie

W skład Zespołu zamkowo-dworsko-parkowego w Wieruszycach na działce o pow. 1,5 ha przed 1945 r. wchodził klasycystyczny dwór, zamek obronny z XVI w. oraz dwa budynki gospodarcze.
Zgodnie z uzyskaną przez spadkobierców przedwojennych właścicieli Decyzją Wojewody Małopolskiego nieruchomość ta „nie podlegała pod działanie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej”.
Celem zlecenia było ustalenie stanu nieruchomości na wrzesień 1944 r. m.in. na podstawie badania dokumentów w archiwum, a następnie określenie wartości rynkowej zespołu (budynku obecnie nieistniejącego dworu oraz zamku) wraz z gruntem o pow. 0,4768 ha w stanie na wrzesień 1944 r. – na potrzeby wystąpienia o odszkodowanie za nieuprawnione przejęcie wówczas części dawnego majątku ziemskiego w Tarchalinie na rzecz Skarbu Państwa na bazie przepisów Dekretu PKWN.
Maj 2021

powrót