Wycena zabytku – Pałac Goetza w Krakowie, ul. Lubicz

Wycena  wartości  rynkowej prawa własności zabytkowego Pałacu Goetza  jako wyodrębnionego lokalu o powierzchni  2.081,95 m2 w ramach wspólnoty lokalowej  Browar Lubicz przy ul. Lubicz 17 w Krakowie  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w tym  m.in. udziału w prawie użytkowania wieczystego działki o pow. 2,0594 ha.

Zastosowano podejście porównawcze – w odniesieniu do nielicznych dużych wyodrębnionych lokali w nieruchomościach zabytkowych położonych w Krakowie, jak również – sprawdzająco do zabytkowych nieruchomości zabudowanych, mimo że stanowią one inną formę prawną. Uzyskany wynik zweryfikowano w oparciu o podejście dochodowe.  

Cel – analiza strategii gospodarczej i podjęcie negocjacji w sprawie umowy dotyczącej nieruchomosci

powrót