Wycena zabytku – Zabytkowy Zespół Pałacowo – Parkowy we Włostowie, gm. Lipnik,  pow. opatowski,  woj. świętokrzyskie

Opinia sądowa dotycząca wysokości odszkodowania za pogorszenie stanu nieruchomości  określanej jako Zespół Pałacowo – Parkowy we Włostowie, gm. Lipnik,  pow. opatowski,  woj. świętokrzyskie, w tym: neorenesansowy budynek pałacu z końca XIX w, klasycystyczna oficyna mieszkalna z 1 poł. XIX w.  i park krajobrazowy o pow. 7,3700 ha – w okresie jej posiadania przez Skarb Państwa (od 26.03.1945 – do 11.06.2015) z uwzględnieniem  stanu nieruchomości w jakim znajdowała się na skutek działań wojennych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystaniez nieruchomości za okres od 2007 – do 2015 roku.

maj 2019

powrót